Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte!


Torsdagen den 27 april 2023 håller föreningen Medelhavsmuseets vänner årsmöte i
hörsalen på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm.
Kl. 17.30 inleder vi med ett spännande föredrag:
Vetet från Ukraina byggde demokratin i Athen.


Föredraget skildrar hur Athen, demokratins vagga och den ledande
stadsstaten i den grekiska världen på 400-talet f.Kr., var helt
beroende av spannmål från Svartahavsområdet. Fartyg från antika
hamnar i området motsvarande dagens Ukraina och södra Ryssland
skeppade årligen tusentals ton spannmål till Athen. Från denna
antika situation dras paralleller till vår samtid och det pågående
kriget i Ukraina där just landets betydelse som spannmålsproducent
uppmärksammats. Ukrainas geopolitiska läge under både antiken och idag diskuteras.
Hur kunde Athen trygga sin försörjning och hur påverkas spannmålshandeln av
kriget vid Svarta havet idag?

Om föredragshållaren:
Kristian Göransson är docent och universitetslektor vid Institutionen
för historiska studier vid Göteborgs universitet. Han var tidigare
direktör för Svenska Institutet i Rom (2013-2019) och intendent vid
Medelhavsmuseet (2007-2013). Som klassisk arkeolog och specialist
på antikens historia har hans forskning främst rört antikens ekonomi
och handel, grekernas kolonisation av Sicilien och grekerna i
Nordafrika. Han har omfattande fälterfarenhet från många
utgrävningar i Medelhavsområdet och leder sedan 2016 en svensk
utgrävning på Sicilien.

OBS! För att vara garanterad plats på föreläsningen behöver du anmäla dig via museets
hemsida: https://www.medelhavsmuseet.se/kalendarium/ (gratis för medlemmar i föreningen)
Kl. 18.30 Efter att vi har fått lyssna på Kristian Göransson så följer föreningens årsmöte
(se dagordning nedan). Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på föreningens
hemsida: www.medelhavsmuseetsvanner.se. Om du önskar få handlingarna hemskickade per
post så kan du kontakta föreningen på e-post mm.vanner@gmail.com.

Ca kl. 19.00 Efter årsmötet finns det möjlighet att inta en trevlig enklare middag med ett glas vin
tillsammans. Om du önskar delta på middagen behöver du senast torsdagen den 20 april ha
betalat in 250 kr (alternativt 200 kr för alkoholfritt) till plusgirokonto 53595-5 och anmält dig
antingen via mejl till cecilia.rodehn@gender.uu.se eller via sms till 070-340 37 21.
Varmt välkomna!

Länkar till

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen