VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN MEDELHAVSMUSEETS VÄNNER

En förening för dig som är intresserad av Medelhavsmuseets verksamhet och av kulturerna runt Medelhavet och i Främre Orienten.

Föreningens främsta syfte är att gynna verksamheten vid Medelhavsmuseet. Detta bland annat genom att arrangera föreläsningar och evenemang, understödja utställningsverksamheten och ge bidrag till museets egna inköp.

Medlemsförmåner:

Inbjudan till vänföreningsaftnar med föreläsningar om i synnerhet de antika Medelhavskulturerna och till specialvisningar i anslutning till museets utställningar.

Möjlighet att delta i av föreningen eller museet arrangerade resor till Medelhavsländerna där antika monument, platser och museer besöks under sakkunnig ledning.

Möjlighet att med 10 % rabatt göra inköp i museets välsorterade butik. Samma rabatt gäller i Östasiatiska och Etnografiska museernas butiker samt i Världskulturmuseet i Göteborg.