ÅRSMÖTE 2020

Föreningen Medelhavsmuseets vänners årsmöte för verksamhetsåret 2019.
Per capsulam 6 april – 21 april 2020

I syfte att minska risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 så kommer föreningen Medelhavsmuseets vänners årsmöte för verksamhetsåret 2019 att hållas per capsulam. Per capsulam är, som ni säkert vet, ett latinskt uttryck som betyder ”genom en kapsel”. Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, i det här fallet föreningens medlemmar, möts.

Årsmötet anses vara öppet från det att handlingarna skickas ut och tills det ordinarie årsmötet skulle ha avslutats, det vill säga från kl. 19.00 den 6 april till kl. 19.00 den 21 april 2020.

I dagordningen finns även förslag till beslut. Om du instämmer i förslaget till beslut så behöver du inte höra av dig, vi räknar det som ett ”ja”. Om du vill rösta ”nej” eller har frågor eller andra förslag till beslut så är du välkommen att höra av dig till styrelsen på epost mm.vanner@gmail.com eller ringa skattemästare Ingela Erneholm på mobilnummer 070-737 45 01. Hör också av er ifall ni vill avstå från att rösta ”ja” eller ”nej” alternativt om ni inte alls vill delta i beslutet.

Medelhavsmuseets vänners dagordning för årsmöte 2019.pdf

Medelhavsmuseets vänners revisionsberättelse för 2019.pdf

Medelhavsmuseets vänners årsrapport för 2019.pdf

Medelhavsmuseets vänners valberedningsförslag till årsmöte för 2019.pdf