ÅRSMÖTE 2022

Kallelse till årsmöte


Onsdagen den 20 april 2022 håller föreningen Medelhavsmuseets vänner årsmöte i hörsalen på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm.


Kl. 17.30 inleder vi med att Medelhavsmuseets nytillträdde intendent, Kenneth Silver, presenterar sig själv och sin verksamhet vid museet. Kenneth Silver är historiker och arkeolog och har länge levt och verkat i Mellanöstern. Han är specialiserad på hellenistisk och romersk arkeologi, historia och numismatik. Kenneth har arbetat med arkeologiskt material i Israel, Egypten, Syrien och Turkiet och har i sin forskning särskilt intresserat sig för tidiga relationer mellan judar och kristna och för den tidiga kristendomens historia.


Efter att vi fått träffa Kenneth Silver och ställa frågor till honom, så följer årsmötet (se bifogad dagordning).


Varmt välkommen!
Styrelsen

Arsrapport-2021-Medelhavsmuseets-vanner.pdf?media=1681764246

Dagordning-arsmote-20-april-2022.pdf?media=1681764246

Valberedningens-forslag-till-Medelhavsmuseets-vanners-arsmote-20-april-2022.pdf?media=1681764246