BLI MEDLEM I MEDELHAVSMUSEETS VÄNNER

Mot uppvisande av medlemskort får du 10 % rabatt i museibutiken på Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften till plusgiro 53595-5 och uppger namn och e-postadress.


ÅRSAVGIFT

Enskild medlem: 200 kr

Parmedlemskap: 300 kr (äkta makar eller sambor)

Ständig medlem: 2000 kr

Student: 50 kr


Hantering av personuppgifter

Med anledning av att Dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi förtydliga hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter.

Medelhavsmuseets vänner för ett medlemsregister där vi har information om våra medlemmars namn, adress och e-postadress. Detta för att vi ska veta vilka som är medlemmar och för att kunna göra utskick per post eller e-post om arrangemang och aktiviteter. När ett medlemskap upphör raderas informationen om det. Föreningens skattmästare ansvarar för upprätthållande av medlemsregistret.

Vid våra arrangemang upprättar vi även en deltagarlista med namn och telefonnummer. Detta för att snabbt kunna få tag på medlemmen om arrangemanget ställs in med kort varsel. Denna lista raderas efter att arrangemanget genomförts.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Har du frågor är du välkommen att kontakta föreningens styrelse: mm.vanner@gmail.com