Årsmöte

Årsmöte 2020
Föreningen Medelhavsmuseets vänners årsmöte för 2019 Per capsulam 6 april – 21 april 2020 I syfte att minska risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 så kommer föreningen Medelhavsmuseets vänners årsmöte för verksamhetsåret 2019 att hållas per capsulam. Per capsulam är, som ni säkert vet, ett latinskt uttryck som betyder ”genom en kapsel”. Det kommer av […]